Frågor

Beställning

Fråga: Vilka uppgifter skall företag ange vid beställning?

Svar: En beställning av ett företag skall alltid innehålla följande uppgifter:

a) företagets namn,
b) företagets organisationsnummer,
c) den adress till vilken beställningen skall skickas,
d) vilka varor som beställs, och
e) korrekt e-post adress dit bekräftelsen av beställningen skall skickas och via övrig kommunikation skall ske.

Kontrollera alltid att du har lämnat korrekta uppgifter innan du skickar iväg beställningen och glöm inte att läsa igenom avtalsvillkoren. Använd det formulär som finns i sektionen Beställningar eller skicka ett vanligt e-brev.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post