Frågor

Beställning

Fråga: Kan jag stoppa min beställning?

Svar: Det är möjligt att stoppa din beställning om det sker innan bekräftelse av beställningen skickats. Du skall då skicka ett e-post meddelande till info@qairosgames.com där du anger:

a) ditt för- och efternamn,
b) vilka produkter du beställde,
c) korrekt e-post adress, och
d) vilket datum du gjorde din beställning.

Då vi mottagit ditt meddelande skickar vi en bekräftelse på detta till den angivna e-post adressen. Observera att beställningar som redan bekräftats inte kan stoppas på detta sätt. Försök också tänka igenom din beställning innan du skickar iväg den och kontrollera att de uppgifter du lämnar är korrekta, så slipper både du och vi problemet med att stoppa den.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post