Pompedia Grundregler

Pompedia Grundregler

Pris: 199 kr
Antal sidor: 112 A4-sidor
Vikt: ca 385 gram
Inbindning: Limbindning

Pompedia Grundregler är ett rollspel i klassisk fantasymiljö med vissa humoristiska inslag. Spelet innehåller ett komplett regelsystem med regler för hur man genererar rollpersoner, använder färdigheter och magi, simulerar strider m.m.

Spelets värld

Spelets värld, som också heter Pompedia, presenteras i separata moduler. Den innehåller välkända ingredienser, så som vackra prinsessor, ädla riddare, mäktiga magiker, en vild och otämjd natur, sagolika platser, sjudande civilisationer och storstadsmiljöer, mystiska varelser, fruktansvärda monster, bortglömda skatter, grymma skurkar och dugliga hjältar. Det är en plats för storslagna hjältedåd och nesliga skurksträck, för vanligt vardagligt liv och fantastiska äventyr. Tag chansen och lev dig in i en annan värld, i en annan tid, i en annan plats. Besök Eknatis vidsträckta öknar, Nordländernas isiga tundror, Dar Huns mörka grottsystem eller Timinars lummiga skogar. Rädda den fagra draken undan den elaka prinsessan, återställ balansen i universum eller ta en öl på något av Ehgfjorks många värdshus och varva ned. Icke förty: Du står inför någonting stort! Du står inför någonting oförglömligt! Du står inför någonting helt fantastiskt! Eller nåt sånt.

Innehåll/Kapitel

Pompedia Grundregler innehåller följande kapitel: Kapitel 1: Inledning, Kapitel 2: Rollpersonen, Kapitel 3: Bakgrundsförmågor, Kapitel 4: Raser, Kapitel 5: Yrken, Kapitel 6: Färdigheter, Kapitel 7: Magi, Kapitel 8: Strid, Kapitel 9: Varelser, och Kapitel 10: Utrustning.

 

Uppslag ur Pompedia Grundregler

 

Citat ur Pompedia Grundregler

"Pompedia Grundregler är ett rollspel som innehåller ett komplett regelsystem, med regler för hur man genererar rollpersoner, använder färdigheter och magi, simulerar strider, och mycket mera. Boken är indelad i tio kapitel.

Kapitel 1 är en allmän inledning där bl.a. grundläggande termer definieras, kommentarer om rollspelsvärlden Pompedia och reglerna återfinns, och där rollspelets tärningssystem förklaras.

Kapitel 2 innehåller information om hur man skall gå tillväga för att skapa en rollperson. Steg för steg är noggrant beskrivna och belysta med exempel.

I kapitel 3 presenteras tre vanliga mänskliga raser som lever i Pompedia, tre raser som i regel lämpar sig väl som rollpersoner. Rasernas grundegenskaper och övriga karaktäristiska attribut anges.

Kapitel 4 beskriver en mängd olika bakgrundsförmågor som en rollperson kan ha turen att få, om hon väljer att spendera sina bakgrundspoäng på att slå på bakgrundstabellen. Hur hon annars kan använda dessa bakgrundspoäng beskrivs också.

I kapitel 5 presenteras åtta olika yrken som en rollperson kan välja bland. Hur valet av yrke påverkar vilka färdigheter en rollperson kan välja och hur mycket pengar hon startar spelet med tas också upp.

Kapitel 6 innehåller information om en mängd olika färdigheter och hur dessa kan användas i spelet. En mängd viktiga termer införs och en allmän diskussion om handlingar i rollspel kan förhoppningsvis vara av nytta för både spelare och spelledare.

Kapitel 7 behandlar magi i Pompedia, vad den är och hur den fungerar. Flera viktiga termer definieras och ett antal besvärjelser presenteras.

Kapitel 8 innehåller ett system för att simulera strider. Olika vapen, rustningar och sköldar beskrivs, och regler för hur skador behandlas i spelet presenteras.

Kapitel 9 tar upp några vanliga varelser som förekommer i Pompedia, och slutligen innehåller

kapitel 10 ett antal utrustningslistor, utrustningslistor som kan användas av spelarna för att utrusta sina rollpersoner.

Reglerna är av en grundläggande karaktär, konstruerade för att vara relativt lätta att lära sig och använda. Fler regler kommer att presenteras i separata moduler."

Citat ur förordet till Pompedia Grundregler.

Illustrationer

Pompedia Grundregler är illustrerad med att antal bilder, främst i blyerts och vattenfärg. Alla bilder är svartvita. Nedan en detalj ur en illustration.


Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post