Eknatis

Eknatis

Pris: 149 kr
Antal sidor: 68 A4-sidor
Vikt: ca 240 gram
Inbindning: Limbindning

Eknatis är ett tillbehör till Pompedia Grundregler. Modulen beskriver landet Eknatis med dess geografi, historia, religion, politik, ekonomi, militärmakt, sociala struktur m.m. Dessutom behandlas olika världsbilder i Pompedia, klädedräkter i landet presenteras och jordbruk beskrivs. En ny magiskola, astrologi, presenteras tillsammans med flera nya besvärjelser. Sist, men inte minst, innehåller modulen ett antal spelledarpersoner och några korta äventyrsscenarion, samt ett appendix med ett par nya färdigheter. Förebild för och inspirationskälla till Eknatis har varit vår världs Egypten.

Innehåll/Kapitel

Eknatis innehåller följande kapitel: Kapitel 1: Inledning, Kapitel 2: Geografi, Kapitel 3: Världsbilder, Kapitel 4: Historia, Kapitel 5: Religion, Kapitel 6: Politik, Kapitel 7: Mått och enheter, Kapitel 8: Militärmakt, Kapitel 9: Ekonomi, Kapitel 10: Jordbruk, Kapitel 11: Klädsel, Kapitel 12: Social struktur, Kapitel 13: Magi, Kapitel 14: Äventyrsscenarion, och Kapitel 15: Spelledarpersoner. Modulen innehåller även ett appendix med ett par nya färdigheter.

 

Uppslag ur modulen Eknatis

 

Varför skall jag köpa Eknatis?

Nu undrar du kanske varför du skall köpa Eknatis?, varför du skall offra dina surt förvärvade slantar på denna med trycksvärta fläckade bunt av papper? Förutom de uppenbara skälen som att Eknatis är en helt fantastisk produkt, med ett lika sprudlande språk, som fantastiska idéer, med ett lika rikt och givande, som humoristiskt och kvickt innehåll, finns det en del mindre uppenbara skäl, som vi av denna anledning finner det påkallat att uppmärksamma. Produkten kan användas som solfjäder varma dagar i hängmattan, den kan rullas ihop och tillsammans med ett par slipade glaslinser skapa en kikare, den kan rivas sönder i små delar som kan nyttjas som konfetti på tant Astas 87 års kalas, den kan... Och som om inte detta vore nog. Modulen kan även brukas till att bygga en jättelik parabol som kan ta emot de första meddelandena från varelser från yttre rymden, den kan användas till att täta hålet i ozonlagret, och den kan hjälpa till att hindra världssvälten och att skapa fred i världen. Kan en människa begära mera?!

Citat ur Eknatis

"Beodons världsbild
Beodon var en astronom, naturfilosof, matematiker och religiös mystiker från Barlonia som levde på 600- och 700-talen. Tidigt anammade han Darcanus heliocentriska världsbild, med solen som världens mittpunkt. Enligt Beodon är världen ytterst uppbyggd av fem typer av partiklar, de s.k. fem regelbundna polyedrarna: tetraedern, oktaedern, ikosaedern, kuben och dodekaedern. Tetraedern begränsas av fyra liksidiga trianglar, oktaedern av åtta liksidiga trianglar, ikosaedern av tjugo liksida trianglar, kuben av sex kvadrater, och dodekaedern av tolv regelbundna fem-hörningar. Dessa polyedrar utgör byggstenarna i de fem elementen: eld, luft, vatten, jord, respektive det femte elementet, kvintessensen, det element som himlarna är uppbyggda av. Dessutom svarar de mot de innersta planeternas banor. Polyedrarna passar in i varandra och ger samma proportioner som avstånden mellan dessa planeter. Mellan varje par av kroppar finns en sfär, en för varje planet, utifrån och in: kub, tetraeder, oktaeder, dodekaeder, och längst in ikosaeder. Kubens hörn bestämmer radien på kristallsfären. Sfären runt tetraedern berör ytorna på den omgivande kuben. Tillsammans sjunger planeterna i en kosmisk harmoni."

Citat ur modulen Eknatis, Kapitel 3: Världsbilder.

Illustrationer

Eknatis är illustrerad med teckningar i blyerts, samt ett antal datorgenererade bilder. Kartor över landet finns i modulen. Nedan en färglagd detalj ur en illustration.


Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post