Information

I den här sektionen hittar du information om företaget Qairos Games och om de avtalsvillkor som gäller vid beställning av produkter från vår hemsida, samt om Qairos Games nyhetsbrev. Klicka på någon av länkarna nedan för att komma vidare.

Nyhetsbrev

Avtalsvillkor

Qairos Games HB
Box 6089
141 06 Kungens Kurva

E-post: info@qairosgames.com
Hemsida: www.qairosgames.com

Allt material på dessa sidor skyddas av upphovsrättslagen. Inget material får, varken helt eller delvis, med undantag för de inskränkningar som anges i upphovsrättslagen och utan skriftligt tillstånd från Qairos Games, mångfaldigas, reproduceras, lagras digitalt eller på annat sätt, kopieras e.dyl. Materialet får användas för privat, icke kommersiellt bruk. Givetvis är det även tillåtet med kortare citat och att länka till sidan. Var vänlig uppge alltid källan i dessa fall.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post