Frågor

Beställning

Fråga: Kan jag dra ifrån en produkt från beställningen jag just gjort?

Svar: Det är inte möjligt att dra ifrån produkter från redan gjorda beställningar. Om du ångrar en beställning och bekräftelse av beställning inte redan skickats, kan du stoppa en beställning (se frågan Kan jag stoppa min beställning ovan) och istället göra en helt ny beställning. Se dock till att invänta bekräftelse på att beställningen verkligen har stoppats först, eftersom du annars riskera att beställa samma produkter två gånger. För att undvika onödiga problem är det bäst om du tänker igenom din beställning innan du gör den och kontrollerar att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post