Tillägg och rättelser

I den här sektionen hittar du rättelser och tillägg till olika produkter från Qairos Games. Skulle du hitta något som behöver rättas till i någon av våra produkter är du välkommen att höra av dig till oss på <info@qairosgames.com>. Alla synpunkter tas tacksamt emot.

Pompedia Grundregler

Rättelser

Språk
Sid 15. I avsnittet Så här fyller du i rollformuläret, punkt 5: ändra "bekgrundsförmågor" till "bakgrundsförmågor".
Sid 102. Vänsterspalten. I avsnittet Inledning: "mm." skall vara "m.m.".
Sid 102. Högerspalten. I tabellen, i stycket färdigheter: "indivder" skall vara "individer".

Innehåll
Sid 30. Vänsterspalten. I avsnittet Färdighetsnivåer: "nominalskala" skall vara "ordinalskala".
Sid 85. Vänsterspalten. I det första exempelet: "60/3 = 3" skall vara "60/20 = 3".

Tillägg

Sid 36. I avsnittet allmänna erfarenhetspoäng: rekommenderat högsta antal allmänna erfarenhetspoäng per tidsenhet är 100 allmänna erfarenhetspoäng per år och rollperson.
Sid 73. I avsnittet allmänna erfarenhetspoäng: rekommenderat högsta antal allmänna erfarenhetspoäng per tidsenhet är 100 allmänna erfarenhetspoäng per år och rollperson.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post