Avtalsvillkor

Nedan finner du de avtalsvillkor som gäller vid beställning av produkter från Qairos Games hemsida. Läs alltid igenom dessa innan du gör en beställning. Köp är bindande när bekräftelse av beställning skickats.

Observera att det skiljer något i avtalsvillkoren beroende på om man beställer mot postförskott eller genom att sätta in pengar på postgirokonto. Nedan följer först de avtalsvillkor som gäller vid betalning mot postförskott och därefter de som gäller vid betalning genom att sätta in pengar på plusgirokonto.

Postförskott

1. Priser
1.1 Gällande produktpris inklusive moms är det pris som dagen för beställningen finns angivet i Qairos Games prislista på adress <www.qairosgames.com>.
1.2 På alla beställningar tillkommer en fraktavgift för att täcka porto, postförskottsavgift och emballagekostnader. För porto och postförskottsavgift tillämpas Postens aktuella priser, se <www.posten.se>. Emballageavgiften inkluvsive moms uppgår till för närvarande 5 kr om hela beställningen ryms i ett vadderat kuvert och annars 10 kr.


2. Betalningsvillkor

2.1 Betalning sker mot postförskott.
2.2 Vid outlöst försändelse utgår avgift på 140 kr (för att täcka porto, postförskottsavgift och emballagekostnader).


3. Beställning

3.1 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna de avtalsvillkor som dagen för beställningen finns angivna på Qairos Games hemsida (adress <www.qairosgames.com>), dvs. de avtalsvillkor som finns på denna sida.
3.2 Beställning kan endast ske av myndig person, av företag eller förening med organisationsnummer, eller av omyndig person med målsmans godkännande. Är kund ej 18 år fyllda, krävs målsmans godkännande.
3.3 Vid beställning skall kund alltid uppge följande uppgifter: a) namn, b) adress dit beställningen skall skickas, c) fungerande e-post adress, och d) antal och typ av varor som beställs. Dessutom skall beställningen om kund är omyndig innehålla d) målsmans godkännande, och om kund är ett företag eller en förening e) företagets eller föreningens organisationsnummer.
3.4 En och samma beställning kan aldrig uppgå till ett större sammanlagt värde än för närvarande 5000 kr.
3.5 Beställning kan endast ske på adress <www.qairosgames.com>.
3.6 Beställning av olika produkttyper kan ske i en och samma beställning.
3.7 Beställning av flera exemplar av en och samma produkttyp kan ske i en och samma beställning.
3.8 Alla meddelanden mellan parterna skall ske med e-post. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
3.9 Bindande köpeavtal uppkommer sedan Qairos Games per e-post bekräftat beställningen.
3.10 Bekräftelse av beställning sker normalt inom högst tre arbetsdagar från det att beställning har gjorts.
3.11 Beräknas bekräftelsen ta längre tid, skall detta per e-post snarast meddelas kund.


4. Leverans
4.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige.
4.2 Normal leveranstid för produkter är tre till fyra arbetsdagar från dag för bekräftelse av beställning.
4.3 Beräknas leveranstiden bli längre, skall kund av Qairos Games snarast per e-post underrättas.
4.4 Är av kund beställd produkt slutsåld eller av annan anledning för tillfället inte möjlig att leverera, skall Qairos Games snarast meddela kund.
4.5 Vid transport från Qairos Games till kund ansvarar Qairos Games för eventuella skador och felleveranser. Vid transport från kund till Qairos Games ansvarar kund för eventuella skador och felleveranser.


5. Ångerrätt
5.1 Kund har rätt att ångra köp och returnera korrekta leveranser. Kund skall lämna Qairos Games meddelande om detta inom 14 dagar från den dag kund löst ut paketet. Meddelandet skall ske per e-post till <info@qairosgames.com>.
5.2 Meddelandet skall innehålla följande information: a) ordernummer, b) antal och typ av de produkter som önskas returneras.
5.3 Kund skall före retur invänta av kundtjänst per e-post förmedlade instruktioner.
5.4 Produkt skall returneras i enlighet med av Qairos Games lämnade instruktioner.
5.5 Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Skadade produkter ersätts inte. Återbetalning sker endast då produkter returneras i helt skick.
5.6 Returporto bekostas av kunden.
5.7 Retur får inte ske mot postförskott.
5.8 Qairos Games har rätt att vid returer enligt punkt 5 kvitta samtliga kostnader för porto, postförskottsavgift och emballagekostnader mot av kund erlagd betalning.


6. Reklamation
6.1 Har felaktig produkt levererats till kund och/eller beställd produkt saknas, skall kund genast hos Qairos Games göra en reklamation per e-post <info@qairosgames.com>. Med felaktig produkt avses annan produkt än den kund beställt eller skadad produkt.
6.2 Kund skall i e-post meddelandet ange: a) ordernummer, b) antal och typ av de produkter som saknas och/eller är skadade eller felaktigt levererats och som önskas returneras, c) vad som är felet (skadans natur), och d) huruvida kund vill ha ny vara eller pengarna tillbaka.
6.3 Kund skall före retur invänta av kundtjänst per e-post förmedlade instruktioner.
6.4 Felaktig produkt skall, utan kostnad för kund, returneras i enlighet med av Qairos Games lämnade instruktioner.
6.5 Retur får inte ske mot postförskott.
6.6 Retur får ske först sedan reklamation gjorts.
6.7 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.


7. Skada
7.1 Qairos Games skall, med de undantag som anges ovan, inte svara för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, eller för övriga fel och/eller förseningar.


8. Övrigt
8.1 Efter av kund gjord beställning äger Qairos Games inte rätt att ändra villkoren.
8.2 Frågor angående beställningar, avtalsvillkor o.dyl. besvaras av kundtjänst på adress <info@qairosgames.com>.
8.3 Klagomål kan av kund framföras per e-post <info@qairosgames.com> eller per post på adress Qairos Games HB, Box 6089, 141 06 Kungens Kurva.

PlusGiro

1. Priser
1.1 Gällande produktpris inklusive moms är det pris som dagen för beställningen finns angivet i Qairos Games prislista på adress <www.qairosgames.com>.
1.2 På alla beställningar tillkommer en fraktavgift för att täcka porto och emballagekostnader. För porto tillämpas Postens aktuella priser, se <www.posten.se>. Emballageavgiften inkluvsive moms uppgår till för närvarande 5 kr om hela beställningen ryms i ett vadderat kuvert och annars 10 kr.


2. Betalningsvillkor

2.1 Betalning sker genom insättning på plusgirokonto 32 09 24-4. Den summa som skall sättas in meddelas i bekräftelse av beställningen.
2.2 Betalning sker i förskott senast i bekräftelse meddelat förfallodatum.


3. Beställning

3.1 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna de avtalsvillkor som dagen för beställningen finns angivna på Qairos Games hemsida (adress <www.qairosgames.com>), dvs. de avtalsvillkor som finns på denna sida.
3.2 Beställning kan endast ske av myndig person, av företag eller förening med organisationsnummer, eller av omyndig person med målsmans godkännande. Är kund ej 18 år fyllda, krävs målsmans godkännande.
3.3 Vid beställning skall kund alltid uppge följande uppgifter: a) namn, b) adress dit beställningen skall skickas, c) fungerande e-post adress, och d) antal och typ av varor som beställs. Dessutom skall beställningen om kund är omyndig innehålla d) målsmans godkännande, och om kund är ett företag eller en förening e) företagets eller föreningens organisationsnummer.
3.4 En och samma beställning kan aldrig uppgå till ett större sammanlagt värde än för närvarande 5000 kr.
3.5 Beställning kan endast ske på adress <www.qairosgames.com>.
3.6 Beställning av olika produkttyper kan ske i en och samma beställning.
3.7 Beställning av flera exemplar av en och samma produkttyp kan ske i en och samma beställning.
3.8 Alla meddelanden mellan parterna skall ske med e-post. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
3.9 Bindande köpeavtal uppkommer sedan Qairos Games per e-post bekräftat beställningen.
3.10 Bekräftelse av beställning sker normalt inom högst tre arbetsdagar från det att beställning har gjorts.
3.11 Beräknas bekräftelsen ta längre tid, skall detta per e-post snarast meddelas kund.


4. Leverans
4.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige.
4.2 Normal leveranstid för produkter är tre till fyra arbetsdagar från dag då insättning på plusgirokonto registrerats.
4.3 Beräknas leveranstiden bli längre, skall kund av Qairos Games snarast per e-post underrättas.
4.4 Är av kund beställd produkt slutsåld eller av annan anledning för tillfället inte möjlig att leverera, skall Qairos Games snarast meddela kund.
4.5 Vid transport från Qairos Games till kund ansvarar Qairos Games för eventuella skador och felleveranser. Vid transport från kund till Qairos Games ansvarar kund för eventuella skador och felleveranser.


5. Ångerrätt
5.1 Kund har rätt att ångra köp och returnera korrekta leveranser. Kund skall lämna Qairos Games meddelande om detta inom 14 dagar från den dag kund tagit emot paketet. Meddelandet skall ske per e-post till <info@qairosgames.com>.
5.2 Meddelandet skall innehålla följande information: a) ordernummer, b) antal och typ av de produkter som önskas returneras.
5.3 Kund skall före retur invänta av kundtjänst per e-post förmedlade instruktioner.
5.4 Produkt skall returneras i enlighet med av Qairos Games lämnade instruktioner.
5.5 Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Skadade produkter ersätts inte. Återbetalning sker endast då produkter returneras i helt skick.
5.6 Returporto bekostas av kunden.
5.7 Retur får inte ske mot postförskott.
5.8 Qairos Games har rätt att vid returer enligt punkt 5 kvitta samtliga kostnader för porto och emballagekostnader mot av kund erlagd betalning.


6. Reklamation
6.1 Har felaktig produkt levererats till kund och/eller beställd produkt saknas, skall kund genast hos Qairos Games göra en reklamation per e-post <info@qairosgames.com>. Med felaktig produkt avses annan produkt än den kund beställt eller skadad produkt.
6.2 Kund skall i e-post meddelandet ange: a) ordernummer, b) antal och typ av de produkter som saknas och/eller är skadade eller felaktigt levererats och som önskas returneras, c) vad som är felet (skadans natur), och d) huruvida kund vill ha ny vara eller pengarna tillbaka.
6.3 Kund skall före retur invänta av kundtjänst per e-post förmedlade instruktioner.
6.4 Felaktig produkt skall, utan kostnad för kund, returneras i enlighet med av Qairos Games lämnade instruktioner.
6.5 Retur får inte ske mot postförskott.
6.6 Retur får ske först sedan reklamation gjorts.
6.7 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.


7. Skada
7.1 Qairos Games skall, med de undantag som anges ovan, inte svara för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, eller för övriga fel och/eller förseningar.


8. Övrigt
8.1 Efter av kund gjord beställning äger Qairos Games inte rätt att ändra villkoren.
8.2 Frågor angående beställningar, avtalsvillkor o.dyl. besvaras av kundtjänst på adress <info@qairosgames.com>.
8.3 Klagomål kan av kund framföras per e-post <info@qairosgames.com> eller per post på adress Qairos Games HB, Box 6089, 141 06 Kungens Kurva.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post