Frågor

Beställning

Fråga: Vilka uppgifter skall föreningar ange vid beställningar?

Svar: En beställning av en förening skall alltid innehålla följande uppgifter:

a) föreningens namn,
b) föreningens organisationsnummer,
c) den adress till vilken beställningen skall skickas,
d) vilka varor som beställs, och
e) korrekt e-post adress dit bekräftelsen av beställningen skall skickas och via övrig kommunikation skall ske.

Kontrollera alltid att du har lämnat korrekta uppgifter innan du skickar iväg beställningen och glöm inte att läsa igenom avtalsvillkoren. Använd det formulär som finns i sektionen Beställningar eller skicka ett vanligt e-brev.

Startsida Information Produkter Beställningar Frågor Övrigt E-post